Financijski dokumenti


Objava informacija o trošenju sredstava proračuna
Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda u 2024.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa


Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda u 2023.

Planovi:

Izvješća:
Završni računi:
Završni račun 1.siječnja do 31.prosinca 2018.
Završni račun za 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1. - 30.6.2018. (3.8.2018.)

Procedure:
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura naplate prihoda
Procedura o korištenju vozila i kartica za gorivo
Ispiši stranicu