Upravno vijeće

Upravno vijeće
 
Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zapruđe su:

  1. Marko Dvorski, predstavnik Osnivača, predsjednik 
  2. Ivica Balenović, predstavnik Osnivača
  3. Marijan Novotni, predstavnik Osnivača
  4. Davor Babić, predstavnik roditelja
  5. Ljerka Tijeglić, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
 
Dječji vrtić Zapruđe kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i osalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zapruđe ukoliko

  • svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr . Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
 
Dječji vrtić Zapruđe ima mogućnost  osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća za dvije osobe.
Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obavješene najkasnike 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić Zapruđe nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.


 
Dnevni red i vrijeme održavanja sjednice Upravnog vijeća


Obavijest o održavanju sjednice 11.02.2021.

Obavijest o održavanju sjednice 21.01.2021.


Obavijest o održavanju sjednice 29.12.2020.


Obavijest  o održavanju sjednice  28.10.2020
.


Obavijest  o održavanju sjednice  29.9.2020
.


Obavijest  o održavanju sjednice  31.8.2020
.


Obavijest  o održavanju sjednice 05.03.2020.


Obavijest  o održavanju sjednice 03.02.2020.

Obavijest  o održavanju sjednice 30.12.2019

Obavijest  o održavanju sjednice 28.11.2019.


Obavijest  o održavanju sjednice 30.09.2019.

Obavijest  o održavanju sjednice 30.08.2019.


Obavijest o održavanju sjednice 04.07.2019.


Obavijest o održavanju sjednice 06.06.2019.

Obavijest o održavanju sjednice 07.05.2019.

Obavijest o održavanju sjednice 08.02.2019.


Obavijest o održavanju sjednice 28.12.2018.


Obavijest o održavanju sjednice 13.12. 2018.


  
Zaključci  sa sjednica Upravnog vijeća


Zaključci s 15. sjednice 03.12.2020.

Zaključci s 14. sjednice 28.10.2020.


Zaključci s 13. sjednice 29.9.2020


Zaključci s 12. sjednice 31.8.2020

Zaključci s 11. sjednice 29.5.2020

Zaključci s 10. sjednice 14.5.2020

Zaključci s 9. sjednice 2.4..2020

Zaključci s 8. sjednice 5.3.2020


Izvod iz zapisnika  03.02.2020


Izvod iz zapisnika 30.12.2019


Izvod iz zapisnika 28.11.2019

Izvod iz zapisnika 30.09.2019

Izvod iz zapisnika 30.08.2019.

Izvod iz zapisnika 04.07.2019.

Izvod iz zapisnika 06.06.2019.

Izvod iz zapisnika 07.05.2019.
 

Izvod iz zapisnika 08.02.2019.

Izvod iz zapisnika 28.12.2018.


Izvod iz zapisnika 13.12.2018.Ispiši stranicu