Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Od pedagoške godine 2018/2019. djeca se ponovno mogu upisati u mješovitu odgojnu skupinu u kojoj se, uz redovni, provodi i cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika. Skupina Teddy Bears smještena je u objektu u Vankinoj 12.
Od pedagoške godine 2021/2022. s cjelodnevnim engleskim krenula je i skupina Pčelice u objektu SR Njemačke.

Cilj programa: omogućiti djeci da se u poticajnom okruženju upoznaju s kulturom drugog govornog područja i da razvijaju interes za učenjem stranog jezika. Djeca uče kroz igru i kroz svakodnevne situacije u kojima ih odgajatelji, primjereno dobi i individualnim mogućnostima, upoznaju s pojmovima primjerenima toj situaciji (ako se npr.sjeda za stol, uputa se daje na hrvatskom i engleskom, imenuju se stol, stolica na engleskom, itd.)


Ispiši stranicu