Kućni red Dječjeg vrtića ''Zapruđe'' 
Članak 1.
Dijete u vrtiću/jaslicama može boraviti do 10 sati sukladno radnom vremenu Vrtića.

Članak 2.
Dežurstvo (ranojutarnji i kasnopopodnevni rad ) organiziran je za djecu oba zaposlena roditelja (osim u iznimnim situacijama). Ukoliko roditelji imaju potrebu za dežurstvom dužni su dolazak djeteta dan ranije najaviti odgajatelju.

 
Članak 3.
Djetetov dolazak u Vrtić treba biti do 9 sati (iza tog vremena zaključavaju se ulazna vrata vrtićkih objekata i ostaju zaključana sve do 14 sati).

 
Članak 4.
Dovoditi, a isključivo odvoditi dijete iz vrtića/jaslica mogu samo punoljetne osobe koje je roditelj-staratelj djeteta opunomoćio (potpisanom izjavom ili usmeno-telefonski matičnom odgojitelju najavio njihov dolazak po dijete za konkretni dan uz obveznu identifikaciju dokumentom).

 
Članak 5.
Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u/iz vrtića/jaslica roditelj-staratelj ili od roditelja ovlaštena osoba obvezna je osobno se javiti odgojitelju.

 
Članak 6.
O svakoj promjeni u obitelji, promjeni adrese prebivališta i/ili broja telefona/mobitela bilo kojeg roditelja-staratelja, roditelj-staratelj je obavezan o tome izvijestiti odgojitelja svoga djeteta (po potrebi i stručnog suradnika ili ravnatelja).

 
Članak 7.
Radi zaštite sve djece u vrtiću/jaslicama roditelj-staratelj je obvezan obavijestiti Vrtić o promjeni zdravstvenog statusa djeteta i ne dovoditi ga u vrtić/jaslice, a po povratku je potrebno donijeti liječničku ispričnicu.

 
Članak 8.
U slučaju pojave specifičnih zdravstvenih potreba ili kroničnih bolesti, alergija, epilepsije, dijabetesa i dr. roditelji su dužni obavijestiti zdravstvenu voditeljicu radi pravovremenog poduzimanja zdravstvenih mjera u vrtiću u skladu s naputkom  liječnika.

Članak 9.
Ukoliko dijete ima kroničnu bolest, roditelj-staratelj je obvezan donijeti pisanu uputu liječnika o imenu lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka i o tome obavijestiti odgojitelje svoga djeteta i zdravstvenog voditelja Vrtića.

 
Članak 10.
Dijete u vrtiću/jaslicama treba boraviti u udobnoj, čistoj i primjerenoj odjeći i obući za igru.

 
Članak 11.
Osoba koja dovodi-odvodi dijete u-iz Vrtića u sobe dnevnog boravka djece može ulaziti samo u prikladnoj obući (papuče).
 
 
Članak 12.
Poželjno je ne zadržavati se neprimjereno dugo u unutarnjim i vanjskim prostorima kako se ne bi ometao siguran boravak sve djece u vrtiću/jaslicama i kako bi se osigurao nesmetani nadzor kretanja raznih osoba po vrtiću.

 
Članak 13.
Prilikom slavlja i svečanosti koje roditelj-staratelj unaprijed dogovara s odgojiteljem djeteta, potrebno je poštivati pravilo koje kaže da se u Vrtić mogu unositi svježe voće, suho voće i prirodni sokovi, a ne mogu unositi kolači, bomboni i ostale slastice.

Članak 14.
U komunikaciji s osobljem Vrtića potrebno je kulturno i pristojno se ophoditi te odnositi s uvažavanjem i poštovanjem.

 
Članak 15.
Dječja kolica moguće je, na vlastitu odgovornost vlasnika, ostavljati u hodniku Vrtića (područni objekti Središće i Vankina ) te ispred ulaza (jaslice Baburičina).
 

Članak 16.
Sve osobe koje rade, borave i ulaze u Vrtić dužne su poštivati privatno vlasništvo i korisnika i radnika Vrtića.
 

Članak 17.
Potrebno je da roditelji-staratelji prate i uvažavaju pisane i usmene informacije o boravku djeteta/ce u jaslicama i vrtiću te se odazivaju na roditeljske sastanke, druženja i individualne razgovore koje, prema potrebi, i sami mogu inicirati (u dogovoru s odgojiteljima).
 

Članak 18.
U unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića nije dozvoljeno pušenje, nije dozvoljen dolazak po dijete u alkoholiziranom stanju, nije dozvoljeno uvođenje životinja, te nije dozvoljeno vršiti prodaju i/ili promidžbu roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja djeteta/ce.
 

Članak 19.
Ovaj Kućni red Vrtića objavljuje se na oglasnoj ploči, web. str. vrtića, a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
 

KLASA: 601-02/18-02/01
UR.BROJ: 251-584-04-18-1
 
 
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandra Majstorović 
 

Ovaj kućni red objavljen je na oglasnoj ploči te stupa na snagu dana 09.02.2018.
 
 

RAVNATELJICA:

Sanja Pavičić


 

Ispiši stranicu