Zaposlenici

RAVNATELJ:
 • Sanja Pavičić, odgojitelj djece rane i predškolske dobi (ravnateljica.dvzaprudje@gmail.com: mob:091/233-1008)

STRUČNI SURADNICI:

ZAPRUĐE
(Objekti Baburičina i Vankina)


EDUKACIJSKI REHABILITATOR:
   Katarina Škorvaga, profesor rehabilitator (rehabilitator.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6291)
LOGOPED:
   Maja Gligorović, prof. logoped - savjetnica (logoped.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/707-7246)
PEDAGOG:
   Maja Čepin, prof. pedagogije (pedagog.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/542-6294)
PSIHOLOG:
   Marina Vuko, prof. psihologije (psihologinja.dvzaprudje@gmail.com)
   Tanja Prskalo (u zamjeni) (psihologinja1.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6295)
ZDRAVSTVENI VODITELJ:
   Zlata Gorup, viša medicinska sestra (zdravstvenivoditelj.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/707-7245)

SREDIŠĆE
(Objekti Ede Murtića i SR Njemačke)
EDUKACIJSKI REHABILITATOR:
   Katarina Škorvaga, profesor rehabilitator (rehabilitator.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6291)
LOGOPED:
   Maja Gligorović, prof. logoped - savjetnica (logoped.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/707-7246)
PEDAGOG:
  
Maja Čepin, prof. pedagogije (pedagog.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/542-6294)
PSIHOLOG:
   Bruno Fiala, dipl.psiholog (psiholog.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6296)
ZDRAVSTVENI VODITELJ:   Marija Knezović, diplomirana medicinska sestra; Alma Ivanac (u zamjeni), prvostupnica sestrinstva (zdravstvenivoditelj2.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6293)

ODGOJITELJI:
 • Aleksandra Majstorović
 • Aleksandra Vuković
 • Ana-Marija Hauszler
 • Ana Marija Puljiz
 • Anamarija Turković
 • Ana Jelčić
 • Ana Preis
 • Ana Šverko
 • Antonija Močilac
 • Benjamin Mjeržva
 • Branka Pavić
 • Brankica Požega
 • Danijela Brumec
 • Danijela Filković
 • Daria Grgurić
 • Diana Bačić
 • Diana Dimitrov
 • Dijana Culović
 • Dora Kunac
 • Dora Nemanić
 • Dora Valter
 • Doris Grubišić
 • Dorotea Rizvan
 • Draženka Kovačević
 • Dubravka Orešić
 • Đina Čamdžić
 • Ervina Hrle
 • Ester Pavić
 • Fanika Malogorski
 • Goran Burai
 • Irena Radović
 • Iva Potočki
 • Ivana Boroša
 • Ivana Vlašić
 • Ivana Žugaj
 • Ivona Ložnjak
 • Ivona Vekić
 • Izidor Radmanović
 • Jelena Pivac
 • Karolina Marković
 • Katarina Horvat
 • Katarina Matić Stanić
 • Klara Haramina
 • Klara Podobnik
 • Kristina Hrastić
 • Lidija Marđetko
 • Lidija Mogut
 • Ljerka Tijeglić
 • Ljiljana Ivković - odgajatelj invalid rada, mentor
 • Maja Đerek
 • Maja Mlinarić Samaržija
 • Marija Čančar
 • Marija Jurišinac
 • Marija Paradžik
 • Marija Urch
 • Marija Žiga
 • Marijana Frntić
 • Martina Bašnec
 • Martina Franz
 • Maša Leutar
 • Matija Pavlić, mentor
 • Melita Dončić Vitovski
 • Miljenko Joković
 • Mirela Lulić
 • Nadina Đuretić
 • Natalija Ćurko
 • Nikolina Kardum
 • Nikolina Mužinić
 • Renata Mudrinić
 • Sanja Miljak
 • Sara Mikuš
 • Sara Kozjak Dragčević
 • Snježana Mikac
 • Vesna Štefančić
 • Višnja Ciraki
NJEGOVATELJI:
 • Dorotea Karabin
 • Ivana Klanac
 • Martina Radović
 • Tena Šimičić
 • Vlatka Lokmer Đurasek
PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI POSLOVI:
 • Gordana Brezak - tajnica
 • Anita Novosel - voditelj računovodstva
 • Sara Bešić - voditelj računovodstva (u zamjeni)
 • Ivona Heinzl - administrativno-računovodstveni djelatnik
 • Sandra Borac - administrativno-računovodstveni djelatnik/ekonom vozač

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI:

 • Andreja Gabaj - glavna kuharica
 • Siniša Gabaj - glavni kuhar
 • Matej Garić - kuhar
 • Ruža Markanović - kuharica
 • Tomislav Fabijančić - kuhar
 • Ana Aračić - pomoćna kuharica/servirka
 • Ariana Šteković - pomoćna kuharica/servirka
 • Anđa Ilić - pomoćna kuharica/servirka
 • Fani Pleša Guerieri - pomoćna kuharica/servirka
 • Kristina Krmić Petranović - pomoćna kuharica/servirka
 • Lidija Šteković - pomoćna kuharica/servirka
 • Spomenka Šarušić - pomoćna kuharica/servirka
 • Josip Bačić - ekonom/vozač
 • Željko Horvat - domar/vozač
 • Tomislav Luketić - domar/vozač
 • Tomislav Barbarić - domar/vozač

 • Danica Hauszler - pralja/švelja
 • Vlatka Radičević - pralja/švelja

 • Antonija Mladić - spremačica
 • Bare Šajfar - spremačica
 • Branka Rakas - spremačica
 • Davorka Horvat - spremačica
 • Ivana Sever - spremačica
 • Ivanka Mandić - spremačica
 • Ivanka Maras - spremačica
 • Josipa Pranjić - spremačica
 • Ljiljana Kundih Vukelić - spremačica
 • Melita Kuduzović - spremačica
 • Sanja Večerin - spremačica
 • Tanja Sanjković - spremačica
 • Željka Haluga - spremačica
 

Ispiši stranicu