Zaposlenici

RAVNATELJICA:
 • Danijela Filković, odgojitelj, univ. bacc. paed., mentor i baec. oec. menadžer marketinga i komunikacije (ravnatelj.dvzaprudje@gmail.com)

STRUČNI SURADNICI:

 • PEDAGOG: Maja Čepin, prof. pedagogije (pedagog.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/542-6294)
 • PSIHOLOZI:
 •    Baburičina/Vankina: Marina Vuko, prof. psihologije; (psihologinja.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6295)
 •    Ede Murtića/SR Njemačke: Bruno Fiala, dipl.psiholog (psiholog.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6296)
 • LOGOPED: Maja Kovačević Gligorović, prof. logoped - savjetnica (logoped.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/707-7246)
 • EDUKACIJSKI REHABILITATOR: Katarina Škorvaga, profesor rehabilitator (rehabilitator.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6291)
 • ZDRAVSTVENI VODITELJI:
 •    Baburičina /Vankina: Zlata Gorup, viša medicinska sestra (zdravstvenivoditelj.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/707-7245)
 •    Ede Murtića/SR Njemačke: Marija Knezović, viša medicinska sestra
 •                                                  Vlasta Krešić (u zamjeni), diplomirana medicinska sestra (zdravstvenivoditelj2.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6293)

 

ODGOJITELJI:
 • Aleksandra Majstorović
 • Aleksandra Vuković
 • Ana-Marija Hauszler
 • Ana Marija Puljiz
 • Anamarija Turković
 • Ana Šverko
 • Antonija Močilac
 • Branka Pavić
 • Brankica Požega
 • Danijela Brumec
 • Daria Grgurić
 • Diana Bačić
 • Diana Dimitrov
 • Dijana Culović
 • Doris Grubišić
 • Dorotea Rizvan
 • Draženka Kovačević
 • Dubravka Orešić
 • Đina Čamdžić
 • Ester Pavić
 • Fanika Malogorski
 • Goran Burai
 • Irena Radović
 • Iris Glamuzina
 • Iva Potočki
 • Ivana Boroša
 • Ivana Vlašić
 • Ivana Žugaj
 • Ivona Ložnjak
 • Ivona Vekić
 • Izidor Radmanović
 • Jelena Pivac
 • Karolina Marković
 • Katarina Horvat
 • Katarina Matić Stanić
 • Klara Podobnik
 • Kristina Hrastić
 • Lidija Marđetko
 • Lidija Mogut
 • Ljerka Tijeglić
 • Ljiljana Ivković - odgajatelj invalid rada, mentor
 • Maja Đerek
 • Maja Mlinarić Samaržija
 • Marija Čančar
 • Marija Jurišinac
 • Marija Paradžik
 • Marija Urch
 • Marija Žiga
 • Marijana Frntić
 • Marijana Medvidović
 • Martina Bašnec
 • Martina Franz
 • Maša Leutar
 • Matija Pavlić, mentor
 • Melita Dončić Vitovski
 • Mirela Lulić
 • Nadina Đuretić
 • Natalija Ćurko
 • Natally Tešić
 • Nikolina Kardum
 • Nikolina Mužinić
 • Renata Mudrinić
 • Sara Mikuš
 • Sara Kozjak Dragčević
 • Snježana Mikac
 • Vesna Štefančić
 • Višnja Ciraki
NJEGOVATELJI:
 • Vlatka Lokmer Đurasek
PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI POSLOVI:
 • Gordana Brezak - tajnica
 • Anita Novosel - voditelj računovodstva
 • Ivona Heinzl-Pavliša - administrativno-računovodstveni djelatnik
 • Sandra Borac - administrativno-računovodstveni djelatnik/ekonom vozač

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI:

 • Ljubica Matković - glavna kuharica
 • Siniša Gabaj - glavni kuhar
 • Andreja Gabaj - kuharica
 • Matej Garić - kuhar
 • Tomislav Fabijančić - kuhar
 • Ana Aračić - pomoćna kuharica/servirka
 • Ariana Šteković - pomoćna kuharica/servirka
 • Anđa Ilić - pomoćna kuharica/servirka
 • Fani Pleša Guerieri - pomoćna kuharica/servirka
 • Kristina Krmić Petranović - pomoćna kuharica/servirka
 • Lidija Šteković - pomoćna kuharica/servirka
 • Spomenka Šarušić - pomoćna kuharica/servirka
 • Josip Bačić - ekonom/vozač
 • Željko Horvat - domar/vozač
 • Tomislav Luketić - domar/vozač

.

 • Danica Hauszler - pralja/švelja
 • Vlatka Radičević - pralja/švelja


 • Bare Šajfar - spremačica
 • Branka Rakas - spremačica
 • Davorka Horvat - spremačica
 • Ivana Sever - spremačica
 • Ivanka Mandić - spremačica
 • Ivanka Maras - spremačica
 • Josipa Pranjić - spremačica
 • Melita Kuduzović - spremačica
 • Tanja Sanjković - spremačica
 

Ispiši stranicu