Redoviti cjelodnevni program

Voditelji programa: Svi odgojno-obrazovni djelatnici vrtića

Provodi se u 28 odgojnih skupina (13 jasličkIh i 15 vrtićkih). Cilj programa: poticati razvoj djeteta na svim područjima uz individualni pristup djeci i uvažavanje razvojnog statusa i potreba svakog djeteta.


Ispiši stranicu