Redoviti cjelodnevni program

Voditelji programa: Svi odgojno-obrazovni radnici vrtića.

Provodi se u 29 odgojnih skupina (12 jasličkih i 17 vrtićkih).

Cilj programa: poticati razvoj djeteta na svim područjima uz individualni pristup djeci i uvažavanje razvojnog statusa i potreba svakog djeteta.


Ispiši stranicu