Aktualnosti

______

OBAVIJEST


Obavijest roditeljima da je na roditeljskom sastanku održanom 20.9.2023. za predstavnika roditelja korisnika usluga DV Zapruđe u Upravno vijeće na mandat od 4 godine izabrana gospođa Mateja Pavliško.

e-mail: mateja.pavlisko@gmail.com______


 

OBAVIJEST ZA POLAZNIKE MALE ŠKOLE


 

PROGRAM MALE ŠKOLE U DV ''ZAPRUĐE'' POČINJE 10.10.2023.

U CENRALNOM OBJEKTU U BABURIČINOJ 12

SOBA 5- RIBICE

TERMINI: UTORAK SRIJEDA I ČETVRTAK OD 16.30-19.00 h

DOBRO NAM DOŠLI!!!


______

 

POZIV NA PREVENTIVNO – SOCIJALIZACIJSKE RADIONICE
 
Pozivamo roditelje da uključe djecu u besplatne, poučne, dobi primjerene i zabavne radionice namijenjene djeci
u dobi od 4 do 11 godina. Radionice su osmišljene kao siguran, poticajan i kreativan oblik provođenja slobodnog
vremena. Usmjerene su na pozitivan razvoj djece kroz kreativan rad, obrađujući teme poput vršnjačkih odnosa,
nenasilne komunikacije, tolerancije, samopoštovanja, samozaštitnih vještina i asertivnog ponašanja, a sve u svrhu
razvoja pozitivne slike o sebi i prevencije nepoželjnih obrazaca ponašanja. Radionice se održavaju u malim
grupama (najviše 7 djece), raspoređene prema dobi djece te ih provode educirani studenti pomagačkih
zanimanja pod stalnom stručnom mentorskom podrškom.

Radionice su podijeljene u dvije dobne kategorije:

Djeca od 4 do 6 godina

Djeca od 7 do 11 godina

Radionice se održavaju tijekom školske godine 2023./2024. u poslijepodnevnim terminima, jednom tjedno u
trajanju od 60 minuta. Termin i opis svake grupe možete vidjeti u nastavku dokumenta.
Sve radionice podijeljene su u cikluse prema preventivnim temama koje će djeca ove godine prolaziti zajedno s
volonterima. Prvi ciklus radionica upisuju djeca koja pohađaju radionice prvi puta, drugi ciklus djeca koja ih
pohađaju drugi puta, a treći djeca koja naš program pohađaju tri ili više godina.


Teme o kojima će djeca, između ostalog, učiti su sljedeće:

1. ciklus – Komunikacija, Samopoštovanje i briga o sebi
2. ciklus – Obitelj i vršnjaci, Tolerancija
3. ciklus – Društvena svijest i odgovornost – prosocijalno ponašanje

Upisi u preventivno-socijalizacijske radionice kreću u ponedjeljak 02.10.2023. u vremenu od 10 do 19 sati od
ponedjeljka do četvrtka 05.10., u prostoru Društvenog centra Borovje, na adresi Bože i Nikole Bionde 7 do
popunjavanja mjesta.

Upis osobno izvršava roditelj ili skrbnik, a upisi traju do popunjavanja svih mjesta.

Za sve dodatne informacije o upisima i rasporedu možete nas kontaktirati na 01 6112 758 ili na e-mail:
drustvenicentar@hrabritelefon.hr.

S nestrpljenjem vas čekamo u Društvenom centru Borovje!

Raspored i opise radionica možete pronaći OVDJE.
______ 

IZBOR PREDSTAVNIKA RODITELJA U UPRAVNO VIJEĆE


RODITELJSKI SASTANAK ODRŽAT ĆE SE

20.09.2023. (SRIJEDA) u 16:30 sati - BABURIČINA 11
Poštovani roditelji, pozivamo Vas sve da se odazovete na roditeljski sastanak.


 Cijelu obavijest pročitajte OVDJE.


_________

OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE
- RODITELJSKI SASTANAK -


Poštovani roditelji,


Dana 31.08.2023.(ČETVRTAK) u 17.00 sati


u dvorani objekta u ulici SR Njemačke 2 održat će informativni roditeljski sastanak vezano uz osnovne informacije povodom polaska djeteta u vrtić/jaslice.


Voditelji sastanka:

Sanja Pavičić, ravnateljica, članovi stručnog tima i odgojiteljice novih skupina.


Dovoljno je da na sastanku bude samo jedan roditelj. Prema iskustvu prošlih godina, djeci je na sastancima dosadno pa preporučamo da ih, ako je moguće, ne dovodite. Prvi dan adaptacije je njihov dan i prilika kada će djeca upoznati vrtićki prostor. Hvala na razumijevanju i veselimo se Vašem dolasku!


________

OBAVIJEST


 
Poštovani roditelji,
informiramo vas da je na snagu stupila nova ODLUKA  o mjerilima  za  naplatu usluga dječjih vrtića,  kojima je osnivač Grad Zagreb, od roditelja/skrbnika - korisnika usluga.
Cjelokupnu Odluku možete pročitati OVDJE, u nastavku izdvajamo  Članak 6.
 
Mjesečni iznos uplate roditelja/skrbnika za ostvarivanje redovitoga petodnevnog programa je fiksan i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u gradskom dječjem vrtiću.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana, a izostanak je opravdan liječničkom potvrdom, roditelj/skrbnik plaća 40 % utvrđenog iznosa sudjelovanja u cijeni programa. Isto tako, tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz), za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana (godišnji odmor roditelja/skrbnika), roditelj/skrbnik plaća 40 % utvrđenog iznosa sudjelovanja u cijeni programa.
 
 
______

POTPISIVANJE UGOVORA


 
Ugovori o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta za djecu koja će od 1. rujna 2023. krenuti u DV Zapruđe potpisivati će se u periodu od 3.07.-14.07. 2023. i onda ponovno u periodu od 21.08. do 25. 8. 2023. u centralnom objektu Baburičina 11 u vremenu od 8 do 15 sati.
 
Ugovor trebaju potpisati oba roditelja, ali ne moraju doći istovremeno.
Roditelji ne mogu sklopiti Ugovor ukoliko Vrtiću nisu dostavili dolje navedenu dokumentaciju:
 
1.  Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
2. presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
3. presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
4. za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta.

Dokumentacija se može donijeti na dan potpisivanja Ugovora.
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem.
 
Djeca su upisana u vrtić tek kada roditelji potpišu Ugovor.
 
Ukoliko se do navedenog krajnjeg roka za potpisivanje Ugovora (25. 8. 2023.) ne javite u Vrtić smatrat ćemo da ste odustali od upisa.
 
Roditelji djece upisane u popodnevni program male škole ne potpisuju ugovor, nego će im biti izdano rješenje  o pohađanju programa.
 
Prilikom potpisa ugovora saznat ćete skupinu te se upisati za termin kada bi došli u adaptaciju.


_______________

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA UPISA U PEDAGOŠKU GODINUIzvješće Stručnog povjerenstva

Prihvaćeni zahtjevi - konačni popis
Neprihvaćeni zahtjevi - konačni popis

Lista prednosti 10.07.2023.


_______________

OBJAVA REZULTATA UPISA U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Upisi djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba

 
DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE
ZAGREB, BABURIČINA 11
 
KLASA: 601-02/23-09/232
URBROJ: 251-584-01-23-02
 
Zagreb, 20. lipnja 2023.

 
 
 
Stručno povjerenstvo za provedbu upisa djece u Dječji vrtić Zapruđe sukladno članku 21. Pravilnika o upisu djece  objavljuje rezultate upisa djece u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2023/24. 
 
    1. Prihvaćeni zahtjevi  za upis djece 
    2. Neprihvaćeni zahtjevi za upis djece
    3. Nakon utvrđenih rezultata upisa djece  za pedagošku godinu 2023/24 Dječji vrtić Zapruđe nema raspoloživih kapaciteta za upis djece
    4. Prigovor na rezultate upisa

Prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Zapruđe, članak 21. Stručno povjerenstvo dostavlja na razmatranje Upravnome vijeću izvješće o provedenom postupku upisa djece u Dječji vrtić iz članka 14. ovoga pravilnika. Upravno vijeće razmatra dostavljeno izvješće iz stavka 1. ovoga članka te ako su provedeni postupak donošenja i utvrđenje rezultata upisa u skladu s odredbama ovoga pravilnika, upućuje Stručno povjerenstvo na objavu rezultata upisa. 
Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19.06.2023.g. razmatrano je dostavljeno izvješće o provedenom postupku upisa djece u Dječji vrtić Zapruđe i donesena je odluka da se Stručno povjerenstvo uputi na Objavu rezultata upisa, dana 20.06.2023.g. u 15 sati, kako je odredio Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, na oglasnim pločama u svim objektima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića.
 
Članak 22. Pravilnika o upisu djece
 
Roditelji djeteta nezadovoljni rezultatom upisa mogu izjaviti prigovor ravnatelju Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu: ravnatelj) u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.
Prigovor iz stavka 1. ovoga članka roditelji djeteta podnose pisanim putem na adresu sjedišta Dječjeg vrtića ili putem službene e-pošte Dječjeg vrtića: vrtic.zaprude@zagreb.hr
 
Roditelji djeteta mogu temeljem zahtjeva koji podnose pisanim putem na adresu sjedišta Dječjeg vrtića ili putem službene e-pošte Dječjeg vrtića: vrtic.zaprude@zagreb.hr  ostvariti pravo na uvid u predani zahtjev i dokumentaciju svojeg djeteta te u listu bodovanja zahtjeva temeljem koje je uvršten u rezultate upisa, u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa, kod Stručnog povjerenstva prema prethodno dogovorenom terminu.
 
Članak 23. st.1. Pravilnika o upisu djece
 
Ravnatelj Dječjeg vrtića odlučuje o prigovoru odlukom u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

Predsjednik Stručnog povjerenstva
Bruno Fiala, v.r.
 
Ravnatelj:
Sanja Pavičić
 

Rezultate upisa provjerite OVDJE______


OBAVIJEST

- izbor predstavnika roditelja u Upravnom vijeću


Pozivamo sve zainteresirane roditelje korisnike usluga vrtića da se odazovu pozivu na roditeljski sastanak.

06.06.2023. (UTORAK) u 17:30 - BABURIČINA 11

PROČITAJTE OBAVIJEST______OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada ZagrebaI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA

Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati

od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine

isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI
(Poveznica će biti aktivna od 24. svibnja 2023.)

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis podnosi samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije).Cijelu obavijest s detaljima o dokumentaciji za upis u vrtić i/ili jaslice nalazi se OVDJE.

Cijelu obavijest s detaljima o dokumentaciji za upis u program predškole nalazi se OVDJE.

Ponuda verificiranih posebnih programa nalazi se OVDJE.


Pravilnik o upisu Plan upisa

(Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku smo otvorili Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, a mogu se obratiti i odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.)
______DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE


OBAVIJEST: PREMJEŠTAJ DJECE IZ OBJEKTA U OBJEKT
I ISKAZIVANJE INTERESA ZA VRTIĆKI MONTESSORI PROGRAM


Poštovani roditelji, ovim putem pozivamo sve koji su zainteresirani za mogućnost premještaja djeteta iz jednog objekta u drugi da se jave u tajništvo vrtića i potvrde da žele premještaj od rujna 2023.


Također, oslobađa nam se nekoliko mjesta u vrtićkoj Montessori skupini (Maslačci – Objekt Ede Murtića) te se zainteresirani roditelji mogu javiti i predbilježiti.

Zamolbu možete poslati mailom na: vrtic.zaprude@zagreb.hr  ili doći osobno.
Prilikom javljanja popunite zahtjev kojeg možete skinuti na web stranici ili dobiti u tajništvu.


Rok za slanje zamolbi: 01.05.2023. - 15.05.2023.ZAHTJEV ZA PREMJEŠTAJ U DRUGI OBJEKT


PREDBILJEŽBA ZA VRTIĆKI MONTESSORI PROGRAM


 


Ravnateljica:
Sanja Pavičić
______


ONLINE RADIONICE

ZA RODITELJE, A POSEBNO RODITELJE DAROVITE DJECE


Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u sklopu projekta "DAR-KO II" organizira za roditelje dvije radionice:

 

11.05. KARAKTERISTIKE DAROVITE DJECE
25.05. KOMUNIKACIJA I POSTAVLJANJE GRANICA


Radionice su u trajanju od 1,5 sat
Prijave na e-mail: marija@hsucdp.hr______


USKRŠNJA ČESTITKA


______


OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.Roditelji/skrbnici koji imaju upisano dijete/djecu u Dječji vrtić ZAPRUĐE, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, imaju mogućnost prijelaza djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić.

Zainteresirani roditelji/skrbnici pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/ce u drugi gradski dječji vrtić trebaju predati
u razdoblju od 20. do 24. ožujka 2023. godine u dječji vrtić koji dijete/djeca pohađa/ju.

Zamolbe se dostavljaju u tajništvo vrtića Baburičina 11 ili na e-mail vrtića: vrtic.zaprude@zagreb.hr.

Komisija za upis djece (vrtića u koji se traži prijelaz) rješavat će zamolbe roditelja/skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  i kriterijima za prednost pri upisu.

Dječji vrtići izvijestit će roditelje/skrbnike o rezultatima postupka prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima 3. travnja 2023. godine.
 Temeljem odobrenog prijelaza roditelji/skrbnici ispisat će dijete/djecu s 31. kolovozom 2023. godine iz DV Zapruđe i upisati ga u odgovarajući dječji vrtić s početkom pedagoške godine 2023/2024., odnosno od 1. rujna 2023. godine


OBAVIJEST

ZAMOLBARAVNATELJ/ICA
Sanja Pavičić

______


UPISI U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, ŠK. GOD. 2023./2024.

(20.02.2023.)


Sukladno odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba po obavljenim pregledima djece u ambulanti školske medicine i pred stručnim povjerenstvom škole, a najkasnije do 15. lipnja 2023.
 
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I. razred osnovne škole provodi se od 31. ožujka do 5. lipnja.

Iznimno od navedenog roka, roditelji/skrbnici djece s već utvrđenim teškoćama u razvoju ili djece koja su dobila Rješenje o odgodi upisa u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2022./2023., dužni su javiti se nadležnom liječniku školske medicine radi utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred u razdoblju od 15. veljače do 15. travnja, kako bi im se pravovremeno odredila potrebna programska i profesionalna potpora.
 
Informacije o mjestu i načinu provedbe pregleda utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred te potrebni obrasci nalaze se na linkovima niže:

Obavijest o upisu djece, šk. god. 2023./2024.
Raspored pregleda djece u ambulantama školske medicine
Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis/odgodu upisa______


 

OBAVIJEST O OSTVARIVANJU PRAVA NA OLAKŠICE OD 1. SIJEČNJA 2023.
 

Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog
programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2023. s Izjavom o članovima zajedničkog kućanstva
za 2022. godinu i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2022. godinu (na obrascima koji se
mogu preuzeti u predškolskoj ustanovi ili na web-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr) dostavlja
se predškolskoj ustanovi do 28. veljače 2023. godine.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice dostavljaju se predškolskoj
ustanovi do 24. ožujka 2022. godine.


______


______


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA


Pogledajte pod Upravno Vijeće______
 


 

PREGLEDI ZA UPIS U ŠKOLU ZA DJECU S UTVRĐENIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I DJECU KOJA SU DOBILA ODGODU
 

Djeca školski obveznici u školskoj godini 2022./2023. s već utvrđenim teškoćama u razvoju i djeca koja su u školskoj godini 2021./2022. dobila Rješenje o odgodi upisa  u 1.razred osnovne škole, trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u 1. razred osnovne škole u vremenu od  1.veljače do 15. travnja.

 

______


 

BOŽIĆNA ČESTITKA


Skupina Medeki, stop animacija

 

________________

 

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti
Preventivni pregledi za četverogodišnjake

Probir testiranjem vidne oštrine četverogodišnjaka je najpouzdaniji za otkrivanje slabovidnosti s obzirom na to da se tim jednostavnim testom može otkriti i do 97 % svih anomalija oka.
Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti će se provoditi na sljedeći način:
    •  četverogodišnja djeca dobit će poštom na kućne adrese pozivno pismo (s detaljnim informacijama o programu) i pozivnicu (s navedenim vremenom, datumom i mjestom oftalmološkog pregleda).
    • Ukoliko se nakon obavljenog preventivnog pregleda kod djeteta postavi sumnja na slabovidnost, dijete će se uputiti na daljnju obradu.
Ukoliko niste u mogućnosti odazvati se u zakazanom terminu, zahtjev za izmjenu termina možete poslati isključivo putem e-maila: slabovidnost@hzjz.hr u kojem je potrebno navesti podatke s pozivnog pisma.
Za dodatne informacije o programu, molimo javite se na info-telefon
radnim danom (9-15h): 0800-8448.
Više o programu možete pročitati na internetskoj stranici:  https://www.hzjz.hr/slabovidnost/
Pozivamo Vas da dovedete svoje dijete na preventivni probirni pregled sukladno vremenu i mjestu.

Testiranje vida Vašeg djeteta je dobrovoljno i donosi Vašem djetetu doživotnu korist. Pozivamo Vas da uključite Vaše dijete u Program i time pridonesete zdravlju djeteta.
NA PREGLED JE POTREBNO DONIJETI ZDRAVSTVENU ISKAZNICU DJETETA.
ZA OVAJ PREGLED NIJE POTREBNA UPUTNICA.


O slabovidnosti možete pročitati OVDJE______ 

 

DONACIJA

 

Uoči blagdana dobili smo donaciju materijala kupljenih iz sredstava koja su prikupili građani Središća na Danima Središća.
Zahvaljujemo svima koji su donirali sredstva!

DV Zapruđe
______
 

UKLJUČIVANJE U LOGOPEDSKI KUTAK

 

Poštovani roditelji,

nudimo Vam mogućnost uključivanja u Logopedski kutak putem platforme Google classroom (Google učionica). Na logopedskom kutku nalazit će se razni savjeti i materijali za poticanje jezično-govornog razvoja te predvještina čitanja i pisanja koje ćete moći isprintati te koristiti za vježbanje s djetetom kod kuće. Ukoliko želite pristupiti logopedskom kutku, molim Vas da kliknete na sljedeći link:

______


 

MALA ŠKOLA - OBAVIJEST

 

Program će početi 10.10.2022.

Održavat će se utorkom, srijedom i četvrtkom u popodnevnom terminu od 16:30-19:00 u centralnom objektu vrtića u Baburičinoj 11, soba 5 - Lastavice (soba lijevo od akvarija).
Prije početka programa održat će se roditeljski sastanak 28.09.2022 s početkom u 17:00 sati (Baburičina 11).

______

 

OBAVIJEST RODITELJIMA ČIJA DJECA MIJENJAJU SKUPINU / OBJEKT

 

Poštovani,

Ako u periodu od 29.08. - 02.09. dovodite djecu u vrtić...
29.08. - 31.08. (ponedjeljak, utorak, srijeda) - djeca još dolaze u odgojnu skupinu / objekt u kojem su bili upisani

01.09. (četvrtak) - djeca prelaze u novu odgojnu skupinu / objekt

______


 

OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

- RODITELJSKI SASTANAK -

 

 

Poštovani roditelji,
 
 
Dana 01.09.2022.(ČETVRTAK) u 17.00 sati
 
 
u dvorani objekta u ulici SR Njemačke 2 održat će informativni roditeljski sastanak vezano uz osnovne informacije povodom polaska

djeteta u vrtić/jaslice.
 
Voditelji sastanka:
 
Maja Gligorović, vd ravnateljica, članovi stručnog tima i odgojiteljice novih skupina.

 
 
Dovoljno je da na sastanku bude samo jedan roditelj. Prema iskustvu prošlih godina, djeci je na sastancima dosadno pa preporučamo da ih, ako je moguće, ne dovodite. Prvi dan adaptacije je njihov dan i prilika kada će djeca upoznati vrtićki prostor. Hvala na razumijevanju i veselimo se Vašem dolasku!

_________________


 

POTPISIVANJE UGOVORA

 

Ugovori će se potpisivati u periodu od 05.07.-16.07. i onda ponovno u periodu od 16.08. pa do kraja kolovoza.

Ugovor trebaju potpisati oba roditelja, ali ne moraju doći istovremeno.

Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti (ako već nije):

- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta.

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem.

Roditelji djece upisane u popodnevni program male škole ne potpisuju ugovor, nego će im biti izdano rješenje  o pohađanju programa.

Prilikom potpisa ugovora saznat ćete skupinu te se upisati za termin kada bi došli u adaptaciju.
 

______
 

REZULTATI UPISA

Rezultate upisa provjerite > OVDJE

 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem.

Ugovori će se potpisivati u srpnju, a točan termin za potpis ugovora objavit ćemo na mrežnim stranicama.

 Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti (ako već nije):
- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta.

Raspored djece po objektima bit će objavljen naknadno, pratite našu web stranicu pod rubrikom aktualnosti.______
 

REZULTATI UPISA

 

Izmjena Obavijesti o upisu za ped.god. 2022-2023


U PETAK 10.06.2022. u 15:00 sati!


______
 

OBAVIJEST ZA RODITELJE ČIJA DJECA VEĆ POHAĐAJU VRTIĆ ZAPRUĐE

 

Poštovani roditelji,

Ako je Vaše dijete već upisano u DV Zapruđe i želite da nastavi dalje pohađati program
u DV Zapruđe molimo Vas da NE PODNOSITE opet ove godine zahtjev za upis u vrtić, jer je dijete već korisnik usluga našeg vrtića i nema potrebe ponovno ga upisivati u isti vrtić.

Hvala!______
 

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba


I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 11. do 24. svibnja 2022. godine isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI


Za cijeli tekst obavijesti o upisu klikni OVDJE.


Ponuda posebnih programa OVDJE.


 
Za tehničku podršku oko procesa upisa možete se obratiti na adresu e-upisi.vrtici@zagreb.hr  (Helpdesk) na kojoj možete kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 
 


______

 


Ispiši stranicu