ISPIS

 Prema Ugovoru o ostvarenju redovitog programa predškolskog djeteta korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan je javiti se računovodstvu vrtića 15 dana prije ispisa, te platiti sve troškove programa.

Obrazac Zahtjeva za ispis možete podići u računovodstvu vrtića ili preuzeti  OVDJE.

    • Roditelj-staratelj o svojoj namjeri ispisa djeteta iz vrtića obavezan je obavijestiti administraciju najkasnije 15 dana prije dana ispisivanja te priložiti popunjeni obrazac Zahtjeva za ispis.
    • Uz uvjet da su s danom ispisa navednim na obrascu Zahtjeva za ispis podmirene sve obveze roditelja prema Vrtiću, dječji vrtić raskida Ugovor o ostvarivanju Programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u DV “Zapruđe”, obrascem Ispisnica koju roditelj/skrbnik dobiva u administraciji-računovodstvu dječjeg vrtića.
    • Ukoliko postoje nepodmirene obveze Vrtić nije u mogućnosti raskinuti Ugovor i izdati Ispisnicu, te će se smatrati da dijete nije ispisano.
      
Ako roditelj prestane koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nije ispisao dijete dužan je platiti troškove smještaja djeteta u Vrtić za vrijeme koje je potrebno da se ispis provede po službenoj dužnosti.

Ispiši stranicu