FORMULARI ZA UPIS

 
Za podnošenje zahtjeva za upis potrebno je popuniti dva formulara, ovisno o tome želite li dijete upisati u redovni vrtićki/jaslički program ili u popodnevni program male škole. Uz popunjena oba formulara, potrebno je dostaviti i osnovnu dokumentaciju.

FORMULARI ZA UPIS U JASLIČKI/VRTIĆKI PROGRAM:

ZAHTJEV ZA UPIS - VRTIĆ/JASLICE
OBRAZAC ZA RAZGOVOR - VRTIĆ/JASLICEOSNOVNA DOKUMENTACIJA:

- rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjemu vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjemu vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

Prije polaska djeteta u vrtić potrebno je obaviti sistematski pregled kod nadležnog pedijatra te vrtiću dostaviti potvrdu o istom, kao i priložiti kopiju knjižice cijepljenja, kopiju zdravstvene iskaznice i relevantne nalaze zdravstvenih i / ili drugih ustanova ukoliko dijete ima neke posebne zdravstvene ili neke druge potrebe.


Ispiši stranicu