Mjere zdravstvene zaštite i prehrane u dječjem vrtiću

 MJERE   ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE I  PREHRANE DJECE U DJEČJEM  VRTIĆU 
 
Mjere zdravstvene zaštite djece predškolske dobi obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguranje pravilnog rasta i razvoja predškolske djece u našem dječjem vrtiću.
Prije upisa djeteta u dječji vrtić obvezan je prethodni sistematski zdravstveni pregled o kojem roditelj, skrbnik, odnosno posvojitelj djeteta treba dječjem vrtiću predočiti potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.
Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.
 • Sustavno se provode preventivne mjere za smanjenje zaraznih bolesti evidencijom pobola djece u svakoj grupi;
 •  roditelji je dužan donositi od  pedijatra zdravstvenu potvrdu kod ponovnog dolaska djeteta u kolektiv.
 •  Imamo usku suradnju s HEO s kojom po potrebi provodimo mjere suzbijanja epidemije bolesti.
 • Prati se kontinuirano za svako dijete karton imunizacije po Obaveznom Kalendaru Cijepljenja, te se kontaktiraju roditelji koji ih redovito ne provode.
 • Redovito se prati higijena unutarnjeg i vanjskog prostora . U objektu i oko njega  vrtić provodi potrebne mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije.
  Posebnu pozornost posvećuje se održavanju i čistoći okoliša dječjeg vrtića (odbačeni oštri predmeti, razbijeno staklo, injekcijske igle i štrcaljke i sl.).
 • Tijekom pedagoške godine sustavno se prati rast i razvoj djece i stanje uhranjenosti provođenjem antropometrijskih mjerenja, te na osnovu analize podataka zdravstvena voditeljica izračunava percentile težine i visine za svako dijete, te izračunava postotak dobre uhranjenosti , kao i postotak djece koja pokazuju odstupanja u smislu pothranjenosti i pretilosti. Ona djeca koja pokazuju odstupanja u težini i visini upućuju se pedijatru i daju se roditeljima smjernice o važnosti zdrave pravilne prehrane.
 • Provodi se zdravstveni odgoj djece da bi usvojila higijenske navike                 ( pranje ruku, zubi).
 • Kontinuirano se prati evidencija ozljeda i po potrebi surađujemo s Klinikom za dječje bolesti. U dječjem vrtiću su postavljeni ormarići prve pomoći koji su raspoređeni u sva četiri objekta  vrtića.
 • Svakodnevno se prati na sigurnost djece i sigurno življenje unutarnjeg i vanjskog prostora i ispravnost sprava za igranje.
 • Boravak na zraku provodi se svakodnevno u skladu s dobi vremenskim uvjetima u vanjskom prostoru vrtića, te čestim odlascima na Bundek. Za djecu srednjih i starijih skupina organizira se jednodnevni izlet, te su ponuđeni razni odgojno rekreativni programi: klizanje, koturaljkanje i mali tenis, plivanje u pratnji odgojitelja i stručnog tima. Za djecu starijih skupina organizira se i jednotjedni boravak u prirodi u Gradu Mladih.
 • Prehrana djece u vrtiću je raznovrsna , te se jelovnici izrađuju prema novim prehrambenim standardima koji se temelje na unaprijed definiranim preporučenim energetskim i nutritivnim vrijednostima uz suglasnost ministarsva zdravstva i ministarstva za odgoj i obrazovanje. Pravilnim odabirom zdravih namirnica u jelovnike nastoji se djecu naučiti zdravim prehrambenim navikama.Prehrana djece u vrtiću osigurava 2/ 3 energetskih potreba. Posebna pozornost posvećuje se djeci s posebnim potrebama u prehrani (alergije ). Vodi se briga o dostupnosti tekučine ( vode ) svakom djetetu. Broj obroka za svako dijete osigurano je dužinom boravka u vrtiću , te u 10- satnom programu svako dijete dobije 4 obroka dnevno.
 • Higijensko sanitarne uvjete prehrane nadzire sanitarna inspekcija. U okviru segmenta higijensko sanitarnog nadzora, u kuhinji  provodi se prema zakonskoj obvezi HACCP sustav.
 
 
HIGIJENSKO – TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA PROSTORE U DJEČJEM VRTIĆU
 
Dječji vrtić Zapruđe zadovoljava higijensko- tehničke zahtjeve koje se odnose na osvjetljenost, sunčevu svjetlost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih tvari, elekrtične instalacije, zaštitu od požara i zaštitu od provale.
 • Prirodna osvjetljenost prostorija je dobra i osigurana je primjerena kvaliteta i jačina osvjetljenosti.
 • Sobe dnevnog boravka imaju optimalno osvjetljenje sunčevom svjetlosti zbog baktericidnog djelovanja, a i osigurano je i zamračenje .
 • Svi prostori za rad i boravak imaju uvjete za prirodno ozračivanje.
 • Toplinka zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stopnih konstrukcija osigurana je prema važećim propisima i standardima.
 • Opskrba vodom ostvaruje se vodovodnom mrežom sa zdravstveno ispravnom vodom za piće.
 • Otpadne vode vrtića priključene su na kanalizaciju prema važećim propisima i standardima.
 • Električna instalacija je zaštičena i osigurana. Provedene su i instalacije za telefon i internetski priključak.
 • Zaštita od požara je osigurana te definirana sustavom evakuacijskih puteva i izlaza te protupožarnom opremom. Zaštita od provale provodi se uporabom alarma.

Ispiši stranicu