Kontakt

CENTRALNI OBJEKT (Baburičina 11)
 
Tajništvo: 01/ 6671-356
Fax: 01/ 6673-169
e-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr

PODRUČNI OBJEKT VANKINA (Vankina 12)
Tel: 01/ 6675-169


PODRUČNI OBJEKT SREDIŠĆE (Ede Murtića 6-8)
Tel: 01/ 6636-916


PODRUČNI OBJEKT SREDIŠĆE 2 (SR Njemačke 2)
Tel: 01/ 5560-582, 01/ 5560-583
 
 
RAVNATELJ
Sanja Pavičić, odgojitelj djece rane i predškolske dobi
e-mail: ravnateljica.dvzaprudje@gmail.com
mob: 091/233-1008

PREDSTAVNIK RODITELJA U UPRAVNOM VIJEĆU:
Mateja Pavliško
e-mail: mateja.pavlisko@gmail.com

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Josip Bačić
e-mail:  
vrtic.zaprude@zagreb.hr
 
TAJNICA:
Gordana Brezak
e-mail: tajnica.vrtic.zaprudje@gmail.com

RAČUNOVODSTVO:
Anita Novosel
Ana Burka Bjelovuk (u zamjeni)

e-mail:  dvzaprudje.racunovodstvo@gmail.com 

STRUČNI SURADNICI:


ZAPRUĐE
(Objekti Baburičina i Vankina)


EDUKACIJSKI REHABILITATOR:
  Barbara Vrban; magistra edukacijske rehabilitacije (edureh.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/5426-291)
LOGOPED:
   Maja Gligorović, prof. logoped - savjetnica (logoped.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/707-7246)
  PEDAGOG:
   Maja Čepin, prof. pedagogije (pedagog.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/542-6294)
PSIHOLOG:
   Marina Vuko, prof. psihologije
   Tara Lučev (u zamjeni), mag. psihologije (psiholog.zaprudje@gmail.com; mob: 099/5426-295)
ZDRAVSTVENI VODITELJ:
   Zlata Gorup, viša medicinska sestra (zdravstvenivoditelj.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/7077-245)SREDIŠĆE
(Objekti Ede Murtića i SR Njemačke)


EDUKACIJSKI REHABILITATOR:
   Barbara Vrban; magistra edukacijske rehabilitacije (edureh.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/5426-291)
LOGOPED:
   Maja Gligorović, prof. logoped - savjetnica (logoped.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/707-7246)
  PEDAGOG:
   Maja Čepin, prof. pedagogije (pedagog.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/542-6294)
PSIHOLOG:
   Bruno Fiala, dipl.psiholog
   Magdalena Grizelj (u zamjeni), mag. psihologije (psiholog.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/5426-296)

ZDRAVSTVENI VODITELJ:  
   Marija Knezović, diplomirana medicinska sestra
   Alma Ivanac (u zamjeni),prvostupnica sestrinstva (zdravstvenivoditelj2.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6293)Ispiši stranicu