Kontakt

CENTRALNI OBJEKT (Baburičina 11)
 
Tajništvo: 01/ 6671-356
Fax: 01/ 6673-169
e-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr
 
 
V.D. RAVNATELJA
Maja Kovačević Gligorović, prof. logoped - savjetnica
e-mail: logoped.dvzaprudje@gmail.com

mob: 099/707-7246
 

PREDSTAVNIK RODITELJA U UPRAVNOM VIJEĆU:
Davor Babić
e-mail: davor.babic@gmail.com


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Josip Bačić
e-mail:  
vrtic.zaprude@zagreb.hr
 
TAJNICA:
Gordana Brezak
e-mail: tajnica.vrtic.zaprudje@gmail.com

RAČUNOVODSTVO:
Anita Novosel
Sara Bešić (u zamjeni)

e-mail:  dvzaprudje.racunovodstvo@gmail.com 

STRUČNI SURADNICI:

PEDAGOG: Maja Čepin, prof. pedagogije (pedagog.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/542-6294)

PSIHOLOZI:
   psiholog za objekte Baburičina i Vankina: Marina Vuko, prof. psihologije (psihologinja.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6295)
   psiholog za objekte Ede Murtića i SR Njemačke: Bruno Fiala, dipl.psiholog (psiholog.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6296)

LOGOPED: Maja Kovačević Gligorović, prof. logoped - savjetnica (logoped.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/707-7246)

EDUKACIJSKI REHABILITATOR: Katarina Škorvaga, profesor rehabilitator (rehabilitator.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6291)

ZDRAVSTVENI VODITELJI:
   zdravstveni voditelj za objekte Baburičina i Vankina: Zlata Gorup, viša medicinska sestra (zdravstvenivoditelj.dvzaprude@gmail.com; mob: 099/707-7245) 
   zdravstveni voditelj za objekte Ede Murtića i SR Njemačke: Marija Knezović, viša medicinska sestra; Vlasta Krešić (u zamjeni), diplomirana medicinska sestra (zdravstvenivoditelj2.dvzaprudje@gmail.com; mob: 099/542-6293)

 

PODRUČNI OBJEKT VANKINA (Vankina 12)
Tel: 01/ 6675-169


PODRUČNI OBJEKT SREDIŠĆE (Ede Murtića 6-8)
Tel: 01/ 6636-916


PODRUČNI OBJEKT SREDIŠĆE 2 (SR Njemačke 2)
Tel: 01/ 5560-582, 01/ 5560-583


 


Ispiši stranicu