Zaštita osobnih podataka

Registri, baze i zaštita osobnih podataka

           Osim zbirki osobnih podataka iz područja radnog prava Dječji vrtić Zapruđe vodi i zbirku osobnih podataka MATIČNA KNJIGA DJECE koja je uvrštena u Središnji registar evidancija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN 106/12- pročišćen tekst), a ista se vodi i u elektronskoj bazi  i služi za provedbu e- upisa, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i nije javno dostupna.

          Matična knjiga djece vodi se za svu djecu u dječjem vrtiću temeljem čl. 3. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i sadrži:
1. podatke o nazivu dječjeg vrtića (naziv i sjedište dječjeg vrt­ića), redni broj knjige i pedagošku godinu, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka i završetka vođenja knjige,
2. podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika i njihovu adresu te telefon stana i mjesta rada).
Matična knjiga vodi se na obrascu veličine 25 x 35 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.
Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez. Na prednjoj stranici korica u gornjem srednjem dijelu otisnut je grb Republike Hrvat­ske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi: »MA­TIČ­NA KNJIGA DJECE« i podaci o nazivu dječjeg vrtića, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.

          

Temeljem čl. 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/279  Dječji vrtić Zapruđe donosi odluku o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podatakaPolitika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podataka Dječjeg vrtića Zapruđe

Politika zaštite osobnih podataka

Izjava o privatnosti


Pravilnik:
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Zapruđe

Odluka:
Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu podataka

Odluka o povećanim mjerama sigurnosti u DV Zapruđe

Izvješće:
Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka - 2020.

Ispiši stranicu