Upravno vijeće

 
Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zapruđe su:

  1. Tea Jukica Škrinjarić, predstavnik Osnivača, predsjednica
  2. Maja Mirt, predstavnik Osnivača
  3. Iskra Mandarić, predstavnik Osnivača
  4. Mateja Pavliško, predstavnik roditelja
  5. Ljerka Tijeglić, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
 
Dječji vrtić Zapruđe kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zapruđe ukoliko

  • svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr . Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
 
Dječji vrtić Zapruđe ima mogućnost  osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća za dvije osobe.
Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obavješene najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić Zapruđe nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 
Dnevni red i vrijeme održavanja sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 43. sjednice 20.5.24.
Obavijest o održavanju 42. sjednice 14.5.2024.

Obavijest o održavanju 41. sjednice 24.4.2024
Obavijest o održavanju 40. sjednice 27.3.2024.
Obavijest o održavanju 39. sjednice 20.2.2024.
Obavijest o održavanju 38. sjednice 1.2.2024.

Obavijest o održavanju 37. sjednice 15.1.2024
Obavijest o održavanju 36. sjednice 5.12.2023.
Obavijest o održavanju 35. sjednice 9.11.2023.

Obavijest o održavanju 34. sjednice 25.10.2023.

Obavijest o održavanju 33. sjednice 10.10.2023.


Obavijest o održavanju 32. sjednice 28.09.2023.


Obavijest o održavanju sjednice 30.8.2023.


Obavijest o održavanju 27. sjednice 11.07.2023.


Obavijest o održavanju 26. sjednice 19.06.2023.


Obavijest o održavanju 25. sjednice 15.06.2023.

Obavijest o održavanju 24. sjednice 16.05.2023.


Obavijest o održavanju 23. sjednice 27.04.2023.


Obavijest o održavanju 22. sjednice 01.03.2023.

Obavijest o održavanju 21. sjednice 06.02.2023.

Obavijest o održavanju 20. sjednice 19.01.2023.


Obavijest o održavanju 19. sjednice 23.12.2022.

Obavijest o održavanju 18. sjednice 23.11.2022.

Obavijest o održavanju 17. sjednice 27.10.2022.

Obavijest o održavanju 16. sjednice 12.10.2022.


Obavijest o održavanju 15. sjednice 10.10.2022.


Obavijest o održavanju 14. sjednice 04.10.2022.


Obavijest o održavanju 13. sjednice 29.09.2022.


Obavijest o održavanju 12. sjednice 30.08.2022.


Obavijest o održavanju 10. sjednice 08.07.2022.

Obavijest o održavanju 09. sjednice 23.05.2022.


Obavijest o održavanju 08. sjednice 27.04.2022.

Obavijest o održavanju 07. sjednice 28.02.2022.


Obavijest o održavanju 06. sjednice 14.02.2022.

Obavijest o održavanju 05. sjednice 31.01.2022.


Obavijest o održavanju 04. sjednice 04.01.2021.


Obavijest o održavanju 03. sjednice 29.12.2021.

Obavijest o održavanju 02. sjednice 13.12.2021.

Obavijest o održavanju 01. sjednice 02.12.2021.


Obavijest o održavanju sjednice 29.09.2021.


Obavijest o održavanju sjednice 31.08.2021.

Obavijest o održavanju sjednice 09.07.2021.

Obavijest o održavanju sjednice 09.06.2021.


Obavijest o održavanju sjednice 26.04.2021.


Obavijest o održavanju sjednice 11.02.2021.

Obavijest o održavanju sjednice 21.01.2021.


Obavijest o održavanju sjednice 29.12.2020.


Obavijest  o održavanju sjednice  28.10.2020
.


Obavijest  o održavanju sjednice  29.9.2020
.


Obavijest  o održavanju sjednice  31.8.2020
.


Obavijest  o održavanju sjednice 05.03.2020.


Obavijest  o održavanju sjednice 03.02.2020.

Obavijest  o održavanju sjednice 30.12.2019

Obavijest  o održavanju sjednice 28.11.2019.


Obavijest  o održavanju sjednice 30.09.2019.

Obavijest  o održavanju sjednice 30.08.2019.


Obavijest o održavanju sjednice 04.07.2019.


Obavijest o održavanju sjednice 06.06.2019.

Obavijest o održavanju sjednice 07.05.2019.

Obavijest o održavanju sjednice 08.02.2019.


Obavijest o održavanju sjednice 28.12.2018.


Obavijest o održavanju sjednice 13.12. 2018.


  
Zaključci sjednica Upravnog vijeća


Zaključci s 42. sjednice
Zaključci s 41. sjednice
Zaključci s 40. sjednice 

Zaključci s 39. sjednice UV-a 20.2.2024.

Zaključci s 38. sjednice UV-a 1.2.2024.
Zaključci s 37. sjednice UV-a 15.1.24.


Zaključci  36. sjednica UV-a 5.12.2024.
Zaključci 35. sjednica UV-a 9.11.2023.
Zaključci 34. sjecnica UV-a 25.10.2023.
Zaključci 33. sjednica UV-a 10.10.2023.

Zaključci 32. sjednica UV-a 28.9.2023.
Zaključci 31. sjednice UV-a 07.09.2023.


Zaključci 30. sjednice UV-a 30.08.2023.

Zaključci 29. sjednice UV-a 17.08.2023.

Zaključci 28. sjednice UV-a 28.07.2023.

Zaključci 27. sjednice UV-a 11.07.2023.

Zaključci 26. sjednice UV-a 19.06.2023.

Zaključci 25. sjednice UV-a 15.06.2023.

Zaključci 24. sjednice UV-a 16.05.2023.

Zaključci 23. sjednice UV-a 27.04.2023.

Zaključci 22. sjednice UV-a od 01.03.2023.


Zaključci 21. sjednice UV-a od 06.02.2023.

Zaključci 20. sjednice UV-a od 19.01.2023.


Zaključci 19. sjednice UV-a od 23.12.2022.


Zaključci 18. sjednice UV-a od 23.11.2022.

Zaključci 17. sjednice UV-a od 27.10.2022.


Zaključci 16. sjednice UV-a od 12.10.2022.

Zaključci 15. sjednice UV-a od 10.10.2022.

Zaključci 14. sjednice UV-a od 04.10. 2022.

Zaključci 13. sjednice UV-a od 29.09.2022.

Zaljučci 12.sjednice UV-a od 30.08.2022.

Zaljučci 11.sjednice UV-a od 29.07.2022.

Zaljučci 10.sjednice UV-a od 08.07.2022.

Zaključci 9. sjednice UV-a od 23.05.2022.

Zaključci 8. sjednice UV-a od 27.04.2022.


Zaključci 7. sjednice UV-a od 28.02.2022.

Zaključci 6. sjednice UV-a od 14.02.2022.


Zaključci 5. sjednice UV-a od 31.01.2022.

Zaključci 4. sjednice UV-a od 04.01.2022.

Zaključci 3. sjednice UV-a od 29.12.2021.

Zaključci 2. sjednice UV-a od 13.12.2021.

Zaključci 1. konstituirajuće sjednice 02.12.2021.

Zaključci 28. sjednice 15.11.2021.

Zaključci  26. sjednice 19.10.2021.

Zaključci  25. sjednice 29.09.2021.

Zaključci 24. sjednice 31.08.2021.

Zaključci  23. sjednice 09.07.2021.


Zaključci 22. sjednice 09.06.2021.

Zaključci 21. sjednice 14.05.2021.

Zaključci 20. sjednice 26.04.2021.

Zaključci 19. sjednice 01.04.2021.


Zaključci 18. sjednice 11.02.2021.

Zaključci 17. sjednice 21.01.2021.

Zaključci 16. sjednice 29.12.2020.

Zaključci 15. sjednice 03.12.2020.


Zaključci 14. sjednice 28.10.2020.


Zaključci 13. sjednice 29.9.2020


Zaključci 12. sjednice 31.8.2020

Zaključci 11. sjednice 29.5.2020

Zaključci 10. sjednice 14.5.2020

Zaključci 9. sjednice 2.4..2020

Zaključci 8. sjednice 5.3.2020


Izvod iz zapisnika  03.02.2020


Izvod iz zapisnika 30.12.2019


Izvod iz zapisnika 28.11.2019

Izvod iz zapisnika 30.09.2019

Izvod iz zapisnika 30.08.2019.

Izvod iz zapisnika 04.07.2019.

Izvod iz zapisnika 06.06.2019.

Izvod iz zapisnika 07.05.2019.
 

Izvod iz zapisnika 08.02.2019.

Izvod iz zapisnika 28.12.2018.


Izvod iz zapisnika 13.12.2018.Ispiši stranicu