Protokoli postupanja

 
Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića ''Zapruđe'', Upravno vijeće je na 6.sjednici održanoj 30.prosinca 2019. godine, na prijedlog ravnateljice donijelo Sigurnosno-zaštitne mjere i protokole postupanja u rizičnim situacijama. 

U trenutku upisa djeteta u Dječji vrtić roditelji očekuju i podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se oni nalaze na svom radnom mjestu. Odgovornost za djetetovu sigurnost u vrijeme dok boravi u vrtiću dijele svi djelatnici dječjeg vrtića.
Dijete predškolske dobi, prije svega, od odraslih treba zaštitu, brigu, potporu, poticaj. Odrasli u vrtiću odgovorni su za to da organizacijski i materijalni uvjeti u kojima dijete boravi budu takvi da je dijete zaštićeno i sigurno.
Isto tako, jedna od najvažnijih zadaća predškolske ustanove je da priprema dijete za samostalan život i da potiče socijalnu kompetenciju djeteta.
Odrasli svojim ponašanjem i cjelokupnom sigurnom fizičkom okolinom utječu na osjećaj sigurnosti djeteta, na zadovoljavanje potrebe djeteta da slobodno izražava brigu za sebe i traži zaštitu. Naime, da bi se dijete moglo zaštititi od potencijalno opasne, ugrožavajuće situacije, predmeta, osoba, mora ih znati prepoznati. Informirano dijete manje se boji opasnih situacija
Namjera ovih Mjera i protokola je pojasniti i osvijestiti uloge svih zaposlenika Vrtića u osiguravanju sigurnog okruženja za rast i razvoj djece.

Cjelokupni popis i sadržaj protokola možete preuzeti na poveznici OVDJE

Ispiši stranicu