Pravo na pristup informacijama

 

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Zapruđe omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.
Dječji vrtić Zapruđe, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 1. putem službene web stranice Vrtića:
 • informacije o ustroju i radu Vrtića
 • informacije o lokacijama i kontaktima
 • informacije o zaposlenicima
 • informacije o aktivnostima Vrtića
 • informacije o programima
 • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 • informacije o zapošljavanju
 • informacije o načinu i pravima upisa u vrtić
 • najave aktivnosti i događanja Vrtića
 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 2. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

 • pisanim putem:        
 • na poštansku adresu Vrtića: Dječji vrtić Zapruđe,   Baburičina 11, 10020 Zagreb
 • putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: tajnica.vrtic.zaprudje@gmail.com
 • telefaksom na slijedeći broj: 01 6673-169
 • usmenim putem:
 • osobno na zapisnik u službenim prostorijama (Tajništvu) Dječjeg vrtića Zapruđe
  svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.
 • telefonom na slijedeći broj: 01 6671-356 i 01 6673-169 svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.
Svaki  korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014)


Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15))  tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja.
 


Izvješća:

Obrasci:


Kriteriji:


Odluke:

Ispiši stranicu